ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 1,065 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก_ต._พนักงานธุรการ.pdf