ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา

30 พ.ย. 2563

86 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf