ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุมทางไกลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุมทางไกลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

15 ต.ค. 2563

98 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_64_(จัดซื้อและติดตั้งระบบประชุมทางไกลฯ).pdf