ประกาศขยายเวลารับสมัครและเลื่อนกำหนดการรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศขยายเวลารับสมัครและเลื่อนกำหนดการรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,910 view

สมัคร_FFT3_ขยายเวลา2

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายสมัครFFT64.pdf