ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานปีใหม่ “TICA นมัสเต นายจ๋า”

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานปีใหม่ “TICA นมัสเต นายจ๋า”

18 ธ.ค. 2563

261 view

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานปีใหม่ “TICA นมัสเต นายจ๋า” โดยมี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ