ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เดินทางไปเยี่ยมชม สำนักงาน GIZ ประจำประเทศไทย

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เดินทางไปเยี่ยมชม สำนักงาน GIZ ประจำประเทศไทย

6 ต.ค. 2563

35 view

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน GIZ ประจำประเทศไทย และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารงานของ GIZ พร้อมแนะนำโครงการที่ GIZ ดำเนินการทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เช่น โครงการ TGCP-Energy และ EU-Switch ASIA รวมทั้งหารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่าง GIZ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ สำนักงาน GIZ ประจำประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ