ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

19 ต.ค. 2563

145 view

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (The International Cooperation to the World Recognition University) โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ