ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรม TCTP หลักสูตร Strengthening Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรม TCTP หลักสูตร Strengthening Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region

22 ก.พ. 2564

47 view

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กับผู้แทนจาก JICA และผู้แทนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability : APCD)  ภายใต้โครงการฝึกอบรม TCTP หลักสูตร Strengthening Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ