ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการปรับแผนงานการดำเนินโครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศโครงการต่าง ๆ

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการปรับแผนงานการดำเนินโครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศโครงการต่าง ๆ

22 ก.พ. 2564

60 view

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการปรับแผนงานการดำเนินโครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยมี ผู้แทนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ