ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรมและร่าง Record of Discussion หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Rice Production Technologies for Food Security and Sustainability of African Countries ระยะที่ ๒

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรมและร่าง Record of Discussion หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Rice Production Technologies for Food Security and Sustainability of African Countries ระยะที่ ๒

8 ม.ค. 2564

180 view

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรมและร่าง Record of Discussion หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Rice Production Technologies for Food Security and Sustainability of African Countries ระยะที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน องค์การ JICA/ปทท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ