ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Modernization of Power Distribution System invasion in Asian Countries

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Modernization of Power Distribution System invasion in Asian Countries

15 ม.ค. 2564

178 view

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานจัดฝึกอบรม หลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) on Modernization of Power Distribution System invasion in Asian Countries ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนองค์การ JICA/ปทท. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ