ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Community Empowerment to Strengthen Maternal Neonatal Health Care during the COVID-19

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Community Empowerment to Strengthen Maternal Neonatal Health Care during the COVID-19

18 ธ.ค. 2563

87 view

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร “Community Empowerment to Strengthen Maternal Neonatal Health Care during the COVID-19 Pandemic” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ