ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒ ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒ ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 ม.ค. 2564

122 view

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒ ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ