ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและหัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและหัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

31 มี.ค. 2564

92 view

วันที่ ๒๙ มีนาคม นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และนายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ