ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หารือร่วมกับ Mr. Keiichiro YUASA, Senior Representative JICA เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเร่งด่วนด้าน COVID-19 และกระบวนการส่งข้อเสนอสำหรับโครงการประจ้าปีงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๒๒

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หารือร่วมกับ Mr. Keiichiro YUASA, Senior Representative JICA เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเร่งด่วนด้าน COVID-19 และกระบวนการส่งข้อเสนอสำหรับโครงการประจ้าปีงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๒๒

15 ม.ค. 2564

214 view

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หารือร่วมกับ Mr. Keiichiro YUASA, Senior Representative JICA เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการเร่งด่วนด้าน COVID-19 และกระบวนการส่งข้อเสนอสำหรับโครงการประจ้าปีงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๒๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ