ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เป็นประธานการประชุมโครงการ MOFA-MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub กับมหาวิทยาลัยมหิดล

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เป็นประธานการประชุมโครงการ MOFA-MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub กับมหาวิทยาลัยมหิดล

8 ต.ค. 2563

216 view

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เป็นประธานการประชุมโครงการ MOFA-MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอโครงการของไทยต่อคู่ร่วมมือเป้าหมาย และดำเนินการโครงการในปี ๒๕๖๔ โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างปะระเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ