ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และ กรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือเตรียมการ Global South-South Development Expo (GSSD) 2021

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และ กรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือเตรียมการ Global South-South Development Expo (GSSD) 2021

31 มี.ค. 2564

125 view

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้แทนฝ่ายไทยประชุมหารือเตรียมการ Global South-South Development (GSSD) Expo 2021 ร่วมกับ ESCAP และ UNOSSC (สำนักงานใหญ่ และสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) เพื่อขอรับความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมในบริบทสถานการณ์ COVID-19และแนวทางการดำเนินการต่อไป ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ