ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหารือ เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ Partnership for Infrastructure (P4I)

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหารือ เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ Partnership for Infrastructure (P4I)

8 เม.ย. 2564

67 view

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของ Partnership for Infrastructure (P4I) กับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ