ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วม Workshop Knowledge Sharing on ASEAN Guiding Principles (AGP) for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วม Workshop Knowledge Sharing on ASEAN Guiding Principles (AGP) for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System

8 เม.ย. 2564

62 view

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วม Workshop Knowledge Sharing on ASEAN Guiding Principles (AGP) for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System ร่วมกับ International Labour Oganization (ILO) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ