ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Special Session of the Preliminary Discussion On ASEAN Guiding Principle 3 Plus IMT-GT

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Special Session of the Preliminary Discussion On ASEAN Guiding Principle 3 Plus IMT-GT

8 เม.ย. 2564

101 view

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม Special Session of the Preliminary Discussion On ASEAN Guiding Principle 3 Plus IMT-GT ร่วมกับ Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) International Labour Oganization (ILO) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ