ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

8 เม.ย. 2564

68 view

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ