ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเม็กซิโก

ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเม็กซิโก

17 ก.พ. 2564

37 view

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางอรุณี ไฮม์ ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเม็กซิโก ร่วมกับ Ms. Cynthia Moreno, Development Cooperation, Cultural, Tourism and Community Affairs, Embassy of Mexico, Thailand โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ