ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และประธานคณะทำงานโครงการพระราชทานฯ ฝ่ายประสานงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงภาพรวมการก่อสร้างและบทบาทช่างคุมงานที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและช่วยคุมงานปรับปรุงบำรุง

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และประธานคณะทำงานโครงการพระราชทานฯ ฝ่ายประสานงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงภาพรวมการก่อสร้างและบทบาทช่างคุมงานที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและช่วยคุมงานปรับปรุงบำรุง

8 ต.ค. 2563

365 view

          วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และพลเอกอธิคม สุขสมสถาน ประธานคณะทำงานโครงการพระราชทานฯ ฝ่ายประสานงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงภาพรวมการก่อสร้างและบทบาทช่างคุมงานที่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและช่วยคุมงานปรับปรุงบำรุงอาคารสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล (โครงการฯ ๙๐๕) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ