ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการหารือโครงการ Project on the Provision of Equipment to Facilitate the Verification Process at the Reception Centers

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการหารือโครงการ Project on the Provision of Equipment to Facilitate the Verification Process at the Reception Centers

8 ม.ค. 2564

199 view

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมการหารือโครงการ Project on the Provision of Equipment to Facilitate the Verification Process at the Reception Centers
ผ่านระบบออนไลน์ ตามข้อเสนอรายงาน Preliminary Needs Assessment for Repatriation in Rakhine State – PNA) โดยมี ผู้แทนจากกรมการกงสุล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ