รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Board of Trustee ของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Board of Trustee ของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

17 ก.พ. 2564

302 view

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดี เข้าร่วมการประชุม Board of Trustee ของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ