ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รพ. แขวงไซยะบูลี สปป. ลาว ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รพ. แขวงไซยะบูลี สปป. ลาว ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มี.ค. 2564

457 view

วันที่ ๒๙ มีนาคม น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รพ. แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ