ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ การส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแก่ โรงพยาบาลปอยเปต ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ การส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแก่ โรงพยาบาลปอยเปต ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8 เม.ย. 2564

113 view

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการการส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแก่ โรงพยาบาลปอยเปต ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเปิดซอง กรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ