ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 ม.ค. 2564

356 view

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑เป็นประธานการประชุมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ