ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย หารือโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย – ลักเซมเบิร์ก – สปป. ลาว

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย หารือโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย – ลักเซมเบิร์ก – สปป. ลาว

17 ก.พ. 2564

297 view

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย หารือโครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย – ลักเซมเบิร์ก – สปป. ลาว ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นพ. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผอ. บริหารแผนงานโครงการฯ ผู้แทนจากกรมการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ หนองคาย นครพนม วิทยาลัยบรมราชชนนี เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ