ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Development of Agriculture Cooperation Business in Cambodia และโครงการ Strengthening of Cooperation/Farmers Organization System ภายใต้สาขาเกษตรใน สปป. ลาว

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Development of Agriculture Cooperation Business in Cambodia และโครงการ Strengthening of Cooperation/Farmers Organization System ภายใต้สาขาเกษตรใน สปป. ลาว

15 ม.ค. 2564

174 view

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Development of Agriculture Cooperation Business in Cambodia และโครงการ Strengthening of Cooperation/Farmers Organization System ภายใต้สาขาเกษตรใน สปป. ลาว ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ