ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และ ผอ. ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน ร่วมการหารือเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการด้านการจัดการมลพิษหมอกควันข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมา

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และ ผอ. ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน ร่วมการหารือเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการด้านการจัดการมลพิษหมอกควันข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมา

11 ก.ย. 2563

24 view

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกับฝ่ายภูฏาน เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์ หู จมูก และคอ (Ear Nose Throat – ENT) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี น.ส.สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ