ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy ระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy ระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members

31 มี.ค. 2564

477 view

วันที่ 30 มีนาคม 2564  นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy ระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members กับผู้แทนจาก Mekong Institute (MI) ประเทศไทย และผู้แทนจาก Chilean International Cooperation Agency for Development (AGCID)  Undersecretariat of International Economic Affairs (SUBREI), Chile และสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ