ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

28 ธ.ค. 2563

294 view

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยสธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการหารือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ