ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการบริหารงานข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการบริหารงานข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

23 เม.ย. 2564

925 view

ประกาศรับสมัคร

เอกสารประกอบ

1.รายละเอียดด้านบริหารงานข้อมูล.pdf
2.เอกสารประกอบการรับสมัคร.pdf
3.ใบสมัคร.docx