ผู้อำนวยการ USAID/RDMA เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการ USAID/RDMA เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

16 พ.ย. 2564

57 view

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Steven G. Olive ผู้อำนวยการ USAID Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ USAID/RDMA ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทั้งระดับทวิภาคีและไตรภาคีระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งภายใต้ Strategic Partnership for Development Cooperation in Asia โดยได้หารือเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข/ด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการ USAID/RDMA ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ