ผู้แทนส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุ่น – เมียนมา

ผู้แทนส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุ่น – เมียนมา

11 ก.ย. 2563

20 view

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้แทนส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) เพื่อประเมินโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุ่น – เมียนมา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ