พิธีส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแบบ RT-PCR และน้ำยาตรวจให้แก่โรงพยาบาลปอยเปต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมงคลบุรี จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา

พิธีส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแบบ RT-PCR และน้ำยาตรวจให้แก่โรงพยาบาลปอยเปต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมงคลบุรี จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา

22 ธ.ค. 2564

64 view

ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและกัมพูชาได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแบบ RT-PCR และน้ำยาตรวจให้แก่โรงพยาบาลปอยเปต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมงคลบุรี จังหวัดบันเตียเมียนเจย เชิงสัญญลักษณ์ในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ Mr. Ngor Mengchroun รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นประธานการมอบ-รับ น้ำยาตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ให้โรงพยาบาลปอยเปต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ RT-PCR โรงพยาบาลปอยเปต ที่ได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR จากรัฐบาลไทย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลมงคลบุรี  โดยมี นพ. ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว Dr. Le Chansangvath นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจย ร่วมพิธีส่งมอบด้วย ที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ต. ผ่านศึก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ