พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร "Training on Sustainable Basin Management in a Context Changes”

พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร "Training on Sustainable Basin Management in a Context Changes”

2 ก.ย. 2564

19 view

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านทุน เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร " Training on Sustainable Basin Management in a Context Changes” จัดโดย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ