พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร "Food System: the Challenge to Changing the Global Environment”

พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร "Food System: the Challenge to Changing the Global Environment”

2 ก.ย. 2564

20 view

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ น.ส. หทัยชนก ศิริวัฒนกุล นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านทุน เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติ หลักสูตร "Food System: the Challenge to Changing the Global Environment” จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ