การจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

การจัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย

8 เม.ย. 2564

93 view

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นพ. ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และ น.ส. สายัณห์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย Dr. Le Chansangvath นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้เข้าร่วมการจัดส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR และชุดตรวจ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ให้แก่ รพ. ปอยเปต กัมพูชา ที่จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ