รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 154 view

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโกผ่านระบบวิดีโอ และได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้กล่าวถึงโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ