รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอจากหน่วยงานไทยสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ ๒๐๒๑

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอจากหน่วยงานไทยสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ ๒๐๒๑

11 ก.ย. 2563

73 view

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอจากหน่วยงานไทยสำหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ ๒๐๒๑ โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ