รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ ข้อเสนอเพิ่มเติมพิเศษเรื่อง COVID-19

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ ข้อเสนอเพิ่มเติมพิเศษเรื่อง COVID-19

8 ม.ค. 2564

219 view

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อเสนอเพิ่มเติมพิเศษเรื่อง COVID-19 โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้แทนจาก JICA/ปทท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ