รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทน JICA เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทน JICA เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

6 ต.ค. 2563

232 view

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทน JICA เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือ Science and Technology Researh Partnership for Sustainable Development (SATREPS) โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร้วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ