รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการด้านประมงเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในรัฐยะไข่ ตามข้อเสนอรายงาน Preliminary Needs Assessment (PNA) for Repatriation in Rakhine State

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการด้านประมงเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในรัฐยะไข่ ตามข้อเสนอรายงาน Preliminary Needs Assessment (PNA) for Repatriation in Rakhine State

21 ม.ค. 2564

196 view

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการด้านประมงเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในรัฐยะไข่ ตามข้อเสนอรายงาน Preliminary Needs Assessment (PNA) for Repatriation in Rakhine State โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ ผู้แทนจากกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ