รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓

22 ก.พ. 2564

46 view

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโครงการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ