รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

31 มี.ค. 2564

92 view

วันที่ 30 มีนาคม 2564  นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรเยซิน กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ และนางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ