รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Friend of Mekong Policy Dialogue ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือ หุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขงสหรัฐ (MUSP)

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Friend of Mekong Policy Dialogue ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือ หุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขงสหรัฐ (MUSP)

15 ม.ค. 2564

147 view

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Friend of Mekong Policy Dialogue ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือ หุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขง-สหรัฐ (MUSP) ผ่านระบบออนไลน์และร่วมอภิปรายในหัวข้อ Non- traditional Security: Advancing Regional Collaboration on Health Security in the Mekong, including COVID-19 ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ