รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ สปป. ลาว

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ สปป. ลาว

11 ก.ย. 2563

219 view

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง เข้าร่วมการประชุมหารือแผนงานโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับ สปป. ลาว โดยมี นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ