รองอธิบดีศศิธรเป็นประธานการประชุม Project Steering Committee เรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน

รองอธิบดีศศิธรเป็นประธานการประชุม Project Steering Committee เรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน

6 ต.ค. 2563

41 view

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม Project Steering Committee เรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน ผ่านระบบออนไลน์ (video teleconference) โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญโครงการ อาสาสมัครเพื่อนไทยในเบนิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ  ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ